O nás


 

Vedoucím lektorů českého jazyka a lektorkou českého jazyka je paní
 

 

  Pekařská 415/32, 602 00 Brno
+420 722 227 846

Zora Karlíková - ředitelka společnosti
RNDr. Karel Zelníček - vedoucí lektorského kolektivu

Výuka probíhá v učebnách školy ZŠ Husova 219/17, 602 00 Brno město