Komplexní příprava na přijímací zkoušky na střední školy

z matematiky a z českého jazyka

Připravujete se na přijímací zkoušky z testů CERMAT?

Vyhněte se zbytečným materiálům a soustřeďte se pouze na originální příklady z let 2015 až 2023.

Image

Naše kurzy nabízejí kolem 1600 autentických úloh z CERMATu, abyste byli připraveni na skutečnou složitost zkoušek.

Není třeba ztrácet čas s jinými materiály, protože pouze originální příklady dokážou zachytit podstatu a náročnost CERMAT testů.

Připravte se efektivně a cíleně s našimi kurzy.

Příprava na přijímací zkoušky na gymnázia a SŠ

Příprava k přijímacím zkouškám na

osmiletá gymnázia z 5. tř. ZŠ

šestiletá gymnázia ze 7. tř. ZŠ

čtyřletá gymnázia a SŠ z 9. tř. ZŠ

 

Všechny kurzy jsou zaměřeny na řešení úloh z originálních testů Cermat pro osmi-, šesti- a čtyřletá gymnázia a SŠ.

Úlohy jsou vybrány výhradně z testů Cermat za uplynulých 7 let. Jsou sestaveny do skupin a podskupin, pro každou skupinu (podskupinu) bude na výuce ukázán postup řešení a vyřešeno několik typických úloh.

 

MATEMATIKA

5. ročník - osmileté gymnázium

Skupiny úloh:

5.1.  Číselná aritmetika
5.2.  Slovní úlohy
5.3.  Geometrie
5.4.  Práce s daty, tabulkou a grafem
5.5.  Prostorové a logické úlohy

7. ročník - Šestileté gymnázium

Skupiny úloh:

7.1. Číselná aritmetika
7.2. Slovní úlohy
7.3. Práce s daty, tabulkou a grafem
7.4. Geometrie
7.5. Procenta
7.6. Prostorové a logické úlohy

9. ročník - čtyřleté gymnázium s SŠ

Skupiny úloh:

9.1. Číselná aritmetika se zaměřením na zlomky
9.2. Algebra
9.3. Slovní úlohy
9.4. Práce s daty, tabulkou a grafem
9.5. Geometrie
9.6. Procenta
9.7. Prostorové a logické úlohy

ČESKÝ JAZYK

5. ročník - osmileté gymnázium

Skupiny úloh:

5.1. Pravopis
5.2. Slovní zásoba a tvoření slov
5.3. Tvarosloví
5.4. Skladba
5.5. Slohová výchova
5.6. Literární výchova
5.7. Práce s textem

7. ročník - Šestileté gymnázium

Skupiny úloh:

7.1. Pravopis
7.2. Slovní zásoba a tvoření slov
7.3. Tvarosloví
7.4. Skladba
7.5. Slohová výchova
7.6. Literární výchova
7.7. Práce s textem

9. ročník - čtyřleté gymnázium s SŠ

Skupiny úloh:

9.1. Pravopis
9.2. Slovní zásoba a tvoření slov
9.3. Tvarosloví
9.4. Skladba
9.5. Slohová výchova
9.6. Literární výchova
9.7. Práce s textem