O CERMAT testech

V čem vězí problém testů

Problém testů Cermat tkví v nedostatku času, rozmanitosti úloh a hlavně stresu, kterému je žák na přijímací zkoušce vystaven. Říkáme, že na testu většině žáků takzvaně „umře mozek“, tedy ta logická, „přemýšlecí“ část mozku začne být přetížená a nedokáže se rychle zorientovat v zadání úlohy. Přesně řečeno, žák sedí, hledí na text a nic jej nenapadá.

Další problém spočívá v nutnosti nalézt správné řešení v co nejkratším možném čase a nedopustit se chyby. Tedy skloubit rychlost a přesnost, tedy věci, které jdou proti sobě. Je nutné postupovat přehledně, cíleně a úsporně.

Takže shrnuto: stres, nedostatek času, rychlost, přesnost, stručnost, úspornost, cílenost a efektivita. Kdo se dokáže s tímto vypořádat, vítězí.

Přípravou na přijímací zkoušky se zabýváme již 30 let a máme bohaté zkušenosti s individuální přípravou studentů i s prací ve skupinách. Věříme, že nejlepší příprava na testy Cermat spočívá v práci s autentickými úlohami z jejich testů, které jsou k dispozici v rozsáhlé databázi. Naším přístupem je systematicky třídit úlohy do typických skupin a naučit žáky jednoduché, stručné a efektivní postupy, které vedou k vynikajícím výsledkům při přijímacím řízení. Toto je námi nalezená cesta k řešení vyjmenovaných problémů.

 

 

 

Příklady typických problémů:

Jako příklad můžeme uvést úlohu číslo 15 z testu matematiky pro devátou třídu, která se zabývá procenty. Má tři podúlohy a je za ni 6 bodů. S naší metodikou dokáže po krátkém zácviku i méně nadaný žák všechny tři podúlohy vyřešit v čase pod dvě minuty. Zisk 6 bodů za dvě minuty nepotřebuje žádný další komentář. Námi vymyšleným a vypracovaným jednoduchým a stručným postupem žáci dokáží snadno a rychle vyřešit i ty nejzamotanější úlohy na procenta bez zbytečného hledání a nejistoty. Toto tvrzení je podložené zkušeností, ověřené dlouholetou praxí a dokázané výsledky.

Mezi další obtížné úlohy, které představují pro žáky výzvu, patří geometrické konstrukce. V tomto případě jsme vymysleli pro analýzu úlohy zcela odlišný postup, který žáka rychle a přímo vede k nalezení řešení.

Jednoduše řečeno, vyučujeme způsoby, jak tyto úlohy řešit poněkud odlišně od běžných postupů, avšak vždy s jistotou, že naše jsou jednodušší, rychlejší a při jejich použití se snižuje chybovost při řešení. Zejména je pak snadné se vypořádat s úkoly typu: „Najděte všechna tři řešení“. Žák najde jedno, ale kde jsou další?

Pokud žák hledí na zadání geometrické úlohy a čeká, že jej řešení při testu napadne, tak z naší zkušenosti můžeme tvrdit, že na nápad čeká z výše uvedených důvodů většinou marně. Ano, doma, když má čas a klid, dá úlohu bez problému. A to se snaží vyřešit náš nácvik.

 

Image

Co je cílem?

Snažíme se dosáhnout ideálního stavu, kdy žák při čtení úlohy na přijímacích zkouškách okamžitě získá přehled o tom, jak bude problém řešit. Jakmile začne číst první řádek, již si představuje postup řešení. Tímto způsobem se mu do paměti vryje "kopyto"-model a při dalším čtení si pouze ukládá potřebné informace pro výpočet.

Běžně nejsou údaje pro výpočet v úloze zadané ve správném pořadí pro výpočet. Pokud však žák již při prvním čtení ví, jak bude postupovat, dokáže si údaje sám třídit.


 

Jak na to?

Tohoto cíle dosáhneme pomocí naší metodiky, která obsahuje jednoduché pracovní postupy pro každou skupinu (podskupinu) úloh. Tyto postupy jsou účinné a minimalizují varianty a různé způsoby řešení.

Nefungujeme podle přístupu "100 úkolů = 100 postupů", každý s originálním řešením. Naopak, naším cílem je dosáhnout situace, kdy se 100 úloh ve stejné skupině dá řešit co nejmenším počtem postupů (podskupiny). Obvykle postačuje čtyři až pět "mustrů". Tak si žák již při čtení úlohy vybaví postup řešení. Toho dosahujeme tím, že neučíme řešit jednotlivé úkoly kus po kusu, ale učíme pochopit do hloubky logiku postupu pro celé skupiny úloh.


 

Úloha žáka

Je rozhodující.

Nic není zadarmo, ani poznání se nevytváří samo sebou bez práce a úsilí ze strany studenta. To je nezbytné zdůraznit již na začátku. Pokud vám někdo tvrdí, že je možné se matematiku naučit pouze neustálým vysvětlováním, není to pravda. Takové tvrzení buď vychází z neznalosti problematiky, nebo je úmyslně nepravdivé.

Výuka matematika funguje stejně jako výuka v ostatních oborech. Žák, který se učí hrát na klavír, nemůže jen poslouchat učitele, jak hraje skladbu. Musí cvičit denně samostatně doma. Stejně tak se tenista nenaučí hrát tenis pouze tím, že pozoruje trenéra. Špičkový tenista musí ročně udělat statisíce úderů o cvičnou zeď, aby se v zápase trefil míčkem s přesností na centimetry.

V matematice platí to samé. Žák musí mít schopnost matematiku skutečně ovládat. Učitel může žáka dovést k bodu, kdy žák říká: "Chápu, rozumím, vím, jak se to počítá." Ale to je teprve začátek, pouze 20–40 % cesty k úspěchu. Zbývajících 60-80 % závisí na samotném žákovi. Žák si musí vzít prázdný papír, zadání a samostatně se pokusit příklad vyřešit. Pokud se mu to nedaří, musí se podívat na vzorové řešení a začít znovu s prázdným papírem, zadáním...

A pokud příklad stále nedokáže vyřešit, nastupuje opět role učitele, který vše znovu vysvětlí. Avšak v tomto okamžiku jsme již na jiné kvalitativní úrovni, žák má zadání již načtené v paměti, již se s příkladem aktivně a do hloubky seznámil a učitel mu může ukázat, kde dělá chybu. Pouze tento postup vede k úspěchu.


Jdeme na to společně

Nekonečné vysvětlování matematiky bez toho, aby si žák mezi jednotlivými lekcemi osvojil vysvětlené, vede pouze k částečnému získání znalostí a vytváří v mysli žáka poměrně velký zmatek z těch kousků, které si zapamatuje.

My nabízíme kvalitní vysvětlení a ukazujeme jednoduché postupy, které jsme vyzkoušeli v praxi a ověřili na stovkách studentů. Tyto postupy vedou k dobrým výsledkům. Při našem výkladu na žácích neexperimentujeme, přesně totiž víme, co žák potřebuje vědět k porozumění. V našem výkladu není nic zbytečného, ale zároveň obsahuje vše, co žák potřebuje slyšet.

Ale vše musí být na základě spolupráce. Učitel vysvětluje, žák se učí a učitel následně odpovídá na dotazy a pak znovu vysvětluje to, co žák nepochopil.

Díky tomuto přístupu dosáhneme toho, že i žák s menším nadáním pro matematiku může často dosáhnout výsledků srovnatelných s přirozeně nadanými a talentovanými žáky. S žáky nadanými dokážeme propočítat více příkladů a dosáhneme u nich větší hloubky porozumění.
Klíčem k tomu je použití účinného a jednoduchého postupu, který je úsporný. Avšak je důležité si znovu připomenout, že nemůžeme očekávat, že se žák naučí matematiku pouze posloucháním výkladu, aniž by věnoval odpovídající čas samostudiu.
Pokud někdo slibuje, že je možné naučit se matematiku pouze vysvětlováním, neříká pravdu a nepostupuje vůči vám poctivě.

Bez úsilí a pilné práce ze strany žáka se nedosáhne žádných výsledků.
Cesta k cíli je pouze společné úsilí žáka a učitele. My svůj díl splníme, je na žákovi, aby i on odvedl odpovídající díl práce.

Pojďme na to společně!


 

 

 

  Pekařská 415/32, 602 00 Brno
+420 722 227 846

Zora Karlíková - ředitelka společnosti
RNDr. Karel Zelníček - vedoucí lektorského kolektivu

Výuka probíhá v učebnách školy ZŠ Husova 219/17, 602 00 Brno město