O naší výuce

a) Naše filozofie přípravy

Naše služby jsou určeny pro zájemce o přípravu na přijímací zkoušky na osmiletá, šestiletá a čtyřletá gymnázia a pro zájemce o studium na všech ostatních druzích středních škol. Naše přípravka se specializuje na efektivní přípravu na náročné testy CERMAT. Zaměřujeme se výhradně na úlohy z z jeho testů. A to ze tří důvodů:

  1. Těchto úloh je již dostatečné množství a tvoří reprezentativní vzorek toho, co žáky na opravdových testech čeká. Je jich tolik, že se ani nestihnou všechny vypracovat. Jejich zaměření je každý rok obdobné, téměř se neliší. Proto je logické se zaměřit právě na ně.
  2. Pokud bychom učili žáky naše vlastní úlohy, budeme je v podstatě připravovat na naše vlastní přijímačky. Ale naše vlastní úlohy se od originálních testů Cermat budou vždy lišit. Byla by to jen náhražka, imitace. Proto jdeme výhradně cestou práce s jejich originálními úlohami.
  3. Na testech Cermat pracuje dlouhou dobu špičkový tým odborníků, který úlohy ladí po všech stránkách. Proto jsou vyvážené a opravdu plní svůj smysl – tedy rozpoznat, co v žákovi je a žáky roztřídit. Tohoto cíle by žádné naše vlastní úlohy podle našeho názoru nemohly nikdy dosáhnout.


b) Máme zkušenosti a výsledky

Jsme tým zkušených lektorů s bohatou praxí a dosahujeme vynikajících výsledků. Jedním z našich úspěšných studentů je letošní absolvent, který získal v testu z matematiky 44 bodů a dosáhl percentil 99. To znamená, že patřil mezi deset nejlepších z tisíce. Přitom v prosinci, kdy jsme spolu začínali, měl v matematických testech bodový zisk pod dvaceti body. U žáků, se kterými pracujeme podle naší metodiky, není výjimkou umístění kolem dvacátého místa mezi 180 či 220 uchazeči o studium na gymnáziu.

S přípravou na přijímací zkoušky máme již 30 let zkušeností a dokážeme pracovat se studenty jak individuálně, tak i ve skupinách.

 

 

c) Máme vlastní strategii

Ze všech testů od roku 2018 jsme vybrali všechny úlohy a rozdělili je do tematických skupin.a podskupin, pro které máme jednoduchý postup řešení. Tak třeba skupinu všech slovních úloh dokážeme rozdělit do podskupin a máme tedy pouze pět "výrobních postupů" pro všechny příklady ze skupiny slovní úlohy.

Toto je náš originální postup. Nácvik řešení je systematický, žák neskáče od tématu k tématu, jak tomu je při řešení jednoho testu za druhým.

Přípravu vedeme tak, aby žákovi při testu již při prvním čtení v paměti “naskočil” nacvičený postup řešení.

Úlohy z testů Cermat neučíme nazpaměť jako jednotlivé kusy, ale vedeme žáky k tomu, aby jednotlivým typům úloh dokázali porozumět do hloubky.

 

 

d) Výukové materiály.

Jako výukové materiály slouží naše sbírka originálních příkladů z testů Cermat z let 2018 až 2023. Příklady jsou uspořádány do tematických skupin a podskupin a žák je dostane vytištěné.

Učitel při výkladu promítá pracovní list na interaktivní tabuli a pomocí grafického tabletu píše přes počítač postup řešení. Výpočet ukládá do souboru. Vše, co se na tabuli napíše, má tak žák kdykoliv k dispozici na neveřejné části našeho webu.

 

 

e) A ještě jednou pár slov o nás.

Jsme tým zkušených lektorů s bohatou praxí a dosahujeme vynikajících výsledků. Díky naší metodice a stručnému výkladu dokážeme za kratší čas probrat násobek toho, co je při běžné výuce obvyklé.

K tomu vedeme při výuce i naše žáky. Za krátký čas najít rychlé, úsporné a bezchybné řešení úlohy. Na přijímací zkoušce je na jednu úlohu okolo tří minut čistého času a žák za tak krátkou dobu nic nevymyslí. Musí umět. To je jediná cesta k dobrému výsledku.