Domácí příprava – její nezbytnost a zásadní důležitost

Na každou další hodinu dostanou žáci za domácí úkol pročíst si zadání úloh, které se budou na následující hodině řešit.

Toto je uvedeno tučně, protože to má absolutně zásadní důležitost pro to, aby si žák z kurzu odnesl co nejvíce vědomostí.

Výslovně uvádíme, že není v žádném případě nezbytné, aby všechny zadané úlohy předem vyřešil. Smyslem je to, aby si zadání „načetl“ do paměti a při výkladu nemusel slabikovat text a složitě hledat, které údaje k čemu patří.
Pro úspěšnou přípravu je nezbytné, aby žák přišel do výuky připraven tak, jak je výše uvedeno, tj. aby měl minimálně přečtená zadání úloh, které se budou probírat.

Soustavnost

Další zásadní doporučení je, aby se žák v průběhu kurzu věnoval domácí přípravě soustavně. Říkáme, že 15 minut každý den je více než jednorázově o víkendu pět hodin. Mozek musí pracovat každý den.

Žádný význam nemá, pokud žák přijde na kurz nepřipraven, na kurzu si „odsedí“ dvě dvouhodinovky a potom se na probranou látku ani nepodívá. Sice bude mít dojem, že to při výkladu chápe, že probírané látce rozumí, ale pokud si vysvětlené učivo neupevní procvičením, zbude mu z celé výuky jenom dojem.

 

Uděláme maximum pro dosažení co nejlepšího výsledku

Neslibujeme žádné zázračné vlastní texty, na jejichž základě se žák za deset lekcí naučí to, co probíral ve škole několik let. Nabízíme kvalitní vysvětlení typických úloh z testů Cermat. Toto je podle našich zkušeností jediná cesta k tomu, jak se za krátký čas naučit co nejvíce.