Domácí příprava – její nezbytnost a zásadní důležitost

Na každou další hodinu dostávají žáci za domácí úkol pročíst si zadání úloh, které se budou při následující hodině řešit. Jedině tak si žák z kurzu odnese co nejvíce vědomostí.

Není přitom nezbytné, aby všechny zadané úlohy předem vyřešili. Smyslem je, aby si zadání vryli do paměti a při výkladu nemuseli text pročítávat a složitě k sobě přiřazovat jednotlivé údaje. Pro úspěšnou přípravu je nezbytné, aby žák přišel do výuky připraven a měl zadání úloh přečtené.

 

Soustavnost

Domácí přípravě je třeba se věnovat soustavně. Ideálně 15 minut každý den a o víkendu 5 hodin. Mozek totiž musí pracovat každý den. Pokud žák přijde na kurz nepřipravený a na probranou látku se doma ani nepodívá, nemá jeho příprava na přijímací zkoušky žádný význam. Sice bude mít dojem, že probírané látce rozumí, ale pokud si vysvětlené učivo neupevní procvičováním, zbude mu z celé výuky jen dojem. 

 

 

Uděláme maximum pro dosažení co nejlepšího výsledku

Neslibujeme žádné zázračné vlastní texty, na jejichž základě se žák za 10 lekcí naučí to, co probíral ve škole několik let. Nabízíme kvalitní vysvětlení typických úloh z testů CERMAT. Tato cesta je podle našich zkušeností ideální k tomu, jak se za krátký čas naučit co nejvíce.