Výukové materiály

Výukovým materiálem jsou sbírky úloh z Matematiky (jeden díl) a Českého jazyka (dva díly) pro
- osmileté gymnázium (žáci 5. třídy)
- šestileté gymnázium (žáci 7. třídy)
- čtyřleté gymnázium a ostatní střední školy (žáci 9. třídy).

Sbírky úloh jsou sestaveny výhradně z testových zadání z přijímacích testů Cermat.
Každá sbírka obsahuje všechny úlohy z testů Cermat z let 2023 až 2018.
Úlohy jsou sestaveny do skupin a podskupin podle způsobu řešení.
Toto je náš originální způsob seskupení úloh testů Cermat, jinde takto seřazené úlohy Cermat nezískáte.

Naše firma získala od CERMATu explicitní souhlas s používáním úloh, které jsme převzali z originálních testů na přijímací zkoušky ve formě, jak je uvedeno na těchto webových stránkách. Podmínky Cermatu, za kterých můžeme tyto sbírky prodávat našim žákům, jsou uvedeny níže.
Na naší výuce žákům ukážeme pro každou skupinu (podskupinu) úloh jednoduchý návod (postup) řešení. Příprava na testy Cermat je z toho důvodu systematická, a proto vysoce efektivní.
Podle předvedeného způsobu řešení příkladu, který je pro danou skupinu (podskupinu) typický, pak žák může podobným způsobem samostatně řešit ostatní příklady dané skupiny (podskupiny).

Našim cílem je, aby žák již při prvním čtení zadání ihned věděl, jakým způsobem bude úlohu řešit. My nechceme, aby se žák dostal do situace, že si na zkoušce přečte zadání a pak čeká, co jej napadne. Z naší zkušenosti víme, že v tomto případě jej přímo na písemce, kdy je ve stresu, nenapadne většinou nic.
Cíl naší výuky: chceme, aby žák řešil příklad rychle, bez zbytečného tápání a tak získal nejen body, ale také časovou rezervu. To mu poskytne konkurenční výhodu, což je ten správný předpoklad úspěšného složení přijímací zkoušky.

V sestavení příkladů do skupin (podskupin) je nejen mnoho naší práce a úsilí, ale jsou v tom obsaženy naše mnohaleté pedagogické zkušenosti.
My nemáme, řečeno obrazně, pro 100 příkladů 100 postupů, my jsme dokázali roztřídit všechny příklady do malého počtu skupin (podskupin) a proto naše žáky učíme malému počtu vzorových postupů řešení.
U nás by žák měl již při čtení prvního řádku úlohy poznat, kam příklad zařadit a měl by se mu ihned vybavit postup řešení.

Každá z šesti sbírek (M + ČJ pro čtyř, šesti a osmiletá studia) typicky obsahuje na asi 100 stranách 300 až 350 úloh s výsledky řešení. Znovu chceme zdůraznit, že v této podobě nikde u nás příklady z testů Cermat sestavené nejsou, je to naše Know-How, je to náš originální postup, který jsme vyvinuli.

Sbírka úloh z matematiky má na konci výsledky řešení úloh. Sbírka úloh z českého jazyka má dva díly. První díl obsahuje neřešené úlohy, setříděné do skupin (podskupin), ve druhém dílu jsou všechny úlohy vyřešené.

Po uhrazení kurzu dostane žák odkaz na neveřejnou část našich webových stránek, kde najde zadání úloh do matematiky a první, neřešený díl úloh z českého jazyka. Na první lekci pak dostane každý žák vytištěné tři sbírky úloh:
- sbírku úloh z matematiky, která má na konci uvedená řešení úloh
- oba díly sbírky úloh z českého jazyka, tedy 1. díl zadání a 2. díl s vyřešenými úlohami.

Poznámka k použití příkladů z testů Cermat:

V podmínkách Cermatu, upravujících užití jejích textů za účelem výuky v placených kurzech je výslovně stanoveno, že cena použitých materiálů nemůže být součástí ceny kurzu.
To znamená, že cena kurzu je stanovena pouze za výuku. Materiály z testů Cermat si:
- buď zájemce vytiskne ze stránek Cermat sám,
- nebo si je může koupit u nás s podmínkou, že jejich cenu stanovíme pouze na úhradu nákladů, spojených s jejich výrobou.

K tomu jen poznamenáme, že ze stránek Cermat lze sice vytisknout jednotlivé testy (z let 2023 až 2018 je jich 21), ale tam nezíská úlohy seřazené do skupin tak, jak to máme v našich sbírkách.

Sbírku úloh matematiky prodáváme za cenu 250,- Kč.
Oba díly sbírky úloh z českého jazyka prodáváme za cenu 250,- Kč.